0902904964

Cùng tìm hiểu quy định về tập huấn nghiệp vụ đối với lái xe 2023

Quy định về tập huấn nghiệp vụ đối với lái xe năm 2023 có ảnh hưởng gì đến xe tải hay không?

Xin trả lời câu hỏi này là quy định về tập huấn nghiệp vụ đối với lái xe năm 2023 không ảnh hưởng gì đến tài xế lái xe tải, nghị định này chỉ áp dụng đối với xe khách.

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chỉ dành cho xe khách ! Chủ xe có thể xem ở phụ lục 3 của Thông Tư 10/2020 của BGTVT và Điều 28 trong Nghị Định 100/2019 NĐ-CP. Nếu chủ xe bị kiểm tra về thẻ tập huấn nghiệp vụ xin vui lòng hỏi Cơ Quan Kiểm Tra căn cứ nào để phạt lỗi không có thẻ tập huấn nghiệp vụ.
Thứ nhất : Trong điều 28 khoảng G của Nghị Định 100/2019 NĐ-CP chỉ phạt tài xế , nhân viên xe khách .vậy tài xế xe công và xe tải áp dụng điều nào, luật nào ?
Thứ hai : Trong điểm G điều 28 Nghị Định 100/2019 có phần *( đối với hình thức kinh doanh vận tải có quy định lái xe , nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn , hướng dẫn nghiệp vụ )* nghĩa là hình thức kinh doanh có quy định thuộc điều 16 trong chương 4 của Quy định kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô>>>suy ra không phải xe tải và xe công.
Thứ 3 : Phụ lục 3 trong thông tư 12/2020 BGTVT mẫu thẻ tập huấn chỉ dành cho nhân viên phục vụ có trong * những điều cần lưu ý * vậy nếu vi phạm thì tài xế xe tải và xe công phải sử dụng mẫu thẻ nào ? Chứ cùng sử dụng mẫu nghị định 100/2019 để có cái nhìn và ý kiến với các cơ quan !

 

 

Gọi ngay